น่าเสียดายที่ประชาชนทั่วไปมักไม่ตระหนักว่าการปรับปรุงพันธุ์

น่าเสียดายที่ประชาชนทั่วไปมักไม่ตระหนักว่าการปรับปรุงพันธุ์

พืชมีประโยชน์อย่างไรต่อการเกษตรและสังคมโดยรวม ด้วยแคมเปญใหม่นี้ เรามีเป้าหมายที่จะมีส่วนร่วมกับสาธารณชนที่สนใจโดยอธิบายว่าการปรับปรุงพันธุ์พืชคืออะไร และทำไมมันจึงสำคัญสำหรับเราแต่ละคน หากไม่มีการปรับปรุงพันธุ์พืชและนวัตกรรมการปรับปรุงพันธุ์พืช เราคงไม่สามารถเพลิดเพลินกับอาหารคุณภาพสูงและหลากหลายในซูเปอร์มาร์เก็ตของเราได้ และเราจะไม่ได้รับประโยชน์จากพันธุ์ที่ให้

ผลผลิตสูงที่ให้ผลผลิตทางการเกษตรสูง 

ซึ่งช่วยให้เราใช้ที่ดินน้อยลงและใช้ปัจจัยการผลิตน้อยลง” มัวร์กล่าวอนาคตของภาคการปรับปรุงพันธุ์พืชของสหภาพยุโรปที่มีความหลากหลายและสร้างสรรค์จะขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมด้านกฎระเบียบที่เอื้ออำนวย ภาคเมล็ดพันธุ์ของยุโรปเชื่อว่าพันธุ์พืชที่พัฒนาด้วยวิธีการปรับปรุงพันธุ์ล่าสุดไม่ควรอยู่ภายใต้กฎระเบียบเพิ่มเติม หากสามารถผลิตได้ด้วยวิธีการปรับปรุงพันธุ์ก่อนหน้านี้ หรืออาจได้มาจาก

กระบวนการทางธรรมชาติโดยไม่มีการแทรกแซงของมนุษย์

Garlich von Essen เลขาธิการ ESA กล่าวว่า “ภาคส่วนเมล็ดพันธุ์ของยุโรปเรียกร้องให้สหภาพยุโรทำให้แน่ใจว่ามีนโยบายสาธารณะที่สนับสนุนซึ่งช่วยให้เกิดนวัตกรรมการปรับปรุงพันธุ์พืช และพิจารณาวิธีการปรับปรุงพันธุ์พืชล่าสุดเป็นองค์ประกอบสำคัญของกล่องเครื่องมือของนักปรับปรุงพันธุ์พืช” Garlich von Essen เลขาธิการ ESA กล่าว .

ผู้ก่อตั้ง East-West Seed มองเห็นคุณค่า

ในการช่วยเหลือเกษตรกรรายย่อยในเอเชีย แอฟริกา และละตินอเมริกาพันธกิจของ อีสท์ เวสท์ ซีด รวมอยู่ในเรื่องราวของ Kong Sa Em ชาวนาวัย 35 ปีจากหมู่บ้าน Or Soeur ในประเทศกัมพูชา เธอเคยเลี้ยงครอบครัวด้วยรายได้ปีละ 125 เหรียญสหรัฐ จนกระทั่งเธอได้รับเลือกให้เป็นเกษตรกรเป้าหมายโดย World Vision และ East-West Seed จากนั้นเธอเรียนรู้ที่จะปลูกไชซิม เพิ่มรายได้ในรอบการเพาะปลูก

หนึ่งรอบเป็น 295 เหรียญสหรัฐ 

ความสำเร็จของเธอทำให้เธอขยายไปสู่การผลิตแตงกวา โดยได้รับกำไรสุทธิ 545 เหรียญสหรัฐหลังจากผ่านไปประมาณหนึ่งเดือน ตอนนี้เธอยังปลูกพืชผักอื่นๆ อีกหลายชนิด เอ็มมีมาตรฐานความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างมาก รายได้ที่เพิ่มขึ้นทำให้เธอสามารถสร้างครัวเล็กๆ ให้ครอบครัว และซื้อมอเตอร์ไซค์ได้ ชุมชนของเธอถือว่าเธอเป็นเกษตรกรคนสำคัญ ขณะที่เธอ

แนะนำเพื่อนบ้านเกี่ยวกับเทคนิคการปลูกพืช

นี่เป็นเพียงหนึ่งในเรื่องราวมากมายที่แสดงให้เห็นถึงผลกระทบของการปรับปรุงเมล็ดพันธุ์และเทคนิคการเพาะปลูก รายได้เกษตรกรรายย่อยเป็นหัวใจสำคัญของเศรษฐกิจชนบทขนาดเล็ก เมื่อเกษตรกรรายย่อยในเขตร้อนได้รับเมล็ดพันธุ์คุณภาพสูง ซึ่งไม่เพียงช่วยให้พวกเขาปลูกพืชผลได้ดีขึ้นเท่านั้น แต่ยังได้ผลผลิตที่สูงขึ้นด้วย

Credit : สล็อต